Årsmöte 2021:

Årsmötet som brukar äga rum under mars månad har senarelagts och inget datum kan fastställas p g a Corona pandemin. Vi följer Folkhälsomyndighetens regler för möten och sammankomster. Vi återkommer med information så snart vi har ett datum för mötet.

Evenemang 2021:

På grund av det rådande läget när det gäller Corona pandemin har vi beslutat att inte planera in några evenemang tills vidare under 2021.

/Styrelsen


Skriv ut